Ako vybrať správny trezor

V prvom rade je nutné si uvedomiť, aké ceniny budete do trezoru uschovávať. Ak chcete uschovať napr. len nejaké dokumenty, cestovné pasy a malú hotovosť, môžete si vystačiť aj s menším necertifikovaným trezorom.

V našej ponuke nájdete necertifikované trezory pod názvom "Sejfy".

Ak ale potrebujete uschovať väčšiu hotovosť alebo ceniny alebo ak si chcete obsah trezoru nechať poistiť v poisťovacej spoločnosti, zvoľte určite certifikovaný trezor. Čím vyššia certifikovaná bezpečnostná trieda trezoru, tím vyššia je odolnosť a bezpečnosť trezoru a tiež odporúčaná hodnota uložených cenín.

Naša spoločnosť ponúka certifikované trezory v bezpečnostných triedach S2, S1, 0 - IV. Trezory v bezpečnostnej triede III a IV nájdete v sortimente spoločnosti pod názvom "Pancierové skrine". Všetky nami ponúkané trezory spĺňajú prísne bezpečnostné požiadavky európskej normy EN 1143-1, prípadne normy EN 14450 (bezpečnostné trezorové schránky).

Ako si vybrať medzi bezpečnostnými triedami certifikovaných trezorov

Certifikáciu trezoru požaduje väčšina poisťovacích spoločností pre prípad poistenia obsahu trezoru. Certifikácia je akousi zárukou kvality a bezpečnosti trezoru pred vlámaním. S dostatočným časovým priestorom a technickým vybavením je samozrejme možné vlámať sa do akéhokoľvek trezoru, vo všeobecnosti však platí, že čím vyššia bezpečnostná certifikovaná trieda, tým dlhšie zlodejovi trvá dostať sa k obsahu trezoru, prípadne ho „viac práce“ spojenej s otvorením trezoru od krádeže odradí. Certifikačné skúšky podľa príslušných noriem prebiehajú práve tak, že sa testuje doba odolnosti trezoru pri použití rôzneho náradia. Použité náradie a čas sa následne prepočítavajú na tzv. odporové jednotky (RU). V zásade platí, že čím vyššia trieda, tým vyššia bezpečnosť a odolnosť trezoru.

Pre jednotlivé bezpečnostné triedy sú dané také orientačné hodnoty uložených cenín, podľa ktorých je tiež možné sa orientovať.

Bezpečnostná trieda podľa EN1143-1

Úložná hodnota (doporučená)

Počet zámkov

Hrúbka dverí/výplň betónom

Bezpečnostná trieda zámku

S1 (EN14450) 1 100 €    
S2 (EN14450) 3 000 € 1 4 mm A
0 5 500 € 1 6 mm A
I 10–20 000 € 1 12 mm A
II 40 000 € 1 betón B50 A
III 150 000 € 1 betón B70 B
IV 250 000 € 2 betón B90 B

V prípade záujmu o poistenie obsahu trezoru na konkrétny limit kontaktujte svoju poisťovňu (limity jednotlivých poisťovní sa môžu líšiť).

Jednotlivé trezory samostatne stojace s hmotnosťou nižšou ako 100 kg sú normované na trvalé ukotvenie do podlahy alebo steny.

Trezory sú vo väčšine prípadov štandardne vybavené kľúčovým zámkom na motýlikový bezpečnostný kľúč. Tento je možné doplniť alebo nahradiť zámkom šifrovým alebo elektronickým. Tieto zámky nezvyšujú bezpečnosť trezoru, ale zvyšujú komfort obsluhy a zjednodušujú bezpečné prechovávanie trezorových kľúčov.

Záverom by sme Vám chceli pripomenúť, že kupujete výrobok, ktorý prežije generácie a postupom času Vám pribúdajú veci, ktoré je vhodné bezpečne uschovať. Preto dôkladne zvážte kúpu napr. vyššej bezpečnostnej triedy.

Kde si môžem stiahnuť príslušný certifikát k vášmu trezoru?

Certifikát k vybranému typu trezoru si môžete stiahnuť na našich webových stránkach. Stačí vybrať daný trezor a po rozkliknutí detailu produktu pod záložkou „Dokumenty“ nájdete príslušný certifikát, ktorý si môžete uložiť k sebe do počítača a následne vytlačiť.

Ako si vybrať zámok k trezoru

Vybrané zámky sú certifikované v zhode s normou EN1300 (táto norma stanovuje požiadavky na spoľahlivosť, odolnosť proti vlámaniu a neoprávnenému otvoreniu zámkov s vysokou bezpečnosťou). Pričom trieda B je všeobecne považovaná za bezpečnejšiu oproti triede A. Voľba typu zámku závisí čisto na zvyklostiach a potrebách zákazníka. Nižšie nájdete základný prehľad zámkov, ktoré môžu byť súčasťou našich trezorov.

ELEKTRONICKÉ ZÁMKY

Wittkopp Cawi 7215

 • Certifikácia IMP trieda B, VdS trieda 2
 • Zámok s mechanicky výsuvnou západkou
 • 1 hlavný kód, 8 podkódov
 • Funkcia programovania pomocou klaviatúry
 • Časové oneskorenie
 • Zásada štyroch očí - možnosť otvorenia zámku po vložení dvoch kódov
 • Automatické zamykanie zámkov
 • Signalizácia zapadnutia západky

La Gard Combobasic

 • Certifikácia IMP trieda B, VdS trieda 2
 • Zámok sa otvára a zatvára pootočením klaviatúry
 • 1 hlavný kód, 1 podkód
 • Napájanie: 1 batéria 9 V v klaviatúre

KG Lock

 • Certifikácia VdS trieda 2
 • Možnosť trojbodového západkového zamykania
 • Zámok otvárateľný pomocou kľučky umiestnenej priamo pri klaviatúre
 • 1 hlavný meniteľný kód, 1 podkód
 • Napájanie: 1 batéria 9 V v klaviatúre

ŠIFROVÉ ZÁMKY

La Gard 3330

 • Certifikácia IMP trieda A, VdS trieda 1
 • Trojdiskový, 1.000.000 kombinácií kódov
 • Kombináciu je možné zmeniť pomocou špeciálneho kľúča vloženého z vnútornej strany trezoru
 • Strieborné a zlaté prevedenie za príplatok 

La Gard 3332

 • Certifikácia IMP trieda B, VdS trieda 2
 • Trojdiskový, 1.000.000 kombinácií kódov
 • Kombináciu je možné zmeniť pomocou špeciálneho kľúča vloženého z vnútornej strany trezoru
 • Strieborné a zlaté prevedenie za príplatok 

KĽÚČOVÉ ZÁMKY

Wittkopp Cawi 2608, 1618, 2848 – Optima

 • Certifikácia IMP trieda A, VdS trieda 1
 • Západkový zámok s dvoma bezpečnostnými (motýlikovými) kľúčmi
 • Pri vybraných modeloch použitý ako štandardný

Wittkopp Cawi 1821

 • Certifikácia IMP trieda B, VdS trieda 2
 • Západkový zámok s dvoma bezpečnostnými (motýlikovými) kľúčmi
 • Pri vybraných modeloch použitý ako štandardný