Vrátenie tovaru

Ak nie ste s tovarom spokojní, môžete ho v zákonnej lehote vrátiť.

Podmienky pre vrátenie tovaru

  • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
  • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej podobe musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať.
  • Rozbalením tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým zabalením tovaru.
  • Je možné vrátiť aj tovar použitý, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.

Ak bol tovar dodaný poškodený alebo nekompletný, prečítajte si prosím informácie, ako postupovať v prípade reklamácie.